Vítáme vás na našich stránkách

Jsme křesťané, katolíci a žijeme na území obcí Sádek a Korouhev. Křesťany se nazýváme podle Ježíše Krista, ve kterém jsme poznali Pána. Rádi mezi sebou přivítáme nové tváře, nikdo nám není ukradený. Do našich kostelů může každý nahlédnout buď v době bohoslužeb, či po osobní domluvě se správcem farnosti. Také je možnost provést kostely menší skupiny s případným komentářem, buď historickým, nebo křesťanským. V obci Sádek se nachází kněz, s kterým je možnost se setkat od úterý do soboty, ale je třeba se předem domluvit. V našich chrámech je též možnost uzavřít svatbu za předpokladu, že alespoň jeden ze snoubenců je katolík a oba jsou svobodní (podmínkou je též absolvování příprav).

                      

 

The Resurrection of Christ by Noel Coypel (1700)

 

 

Modlitba za evangelizaci

 

Všemohoucí věčný Bože,
Tvůj jednorozený Syn hlásal Tvé království.
Přijmi můj dík za to, že tato zvěst se přes mnoho století
skrze nespočetné zástupy tvých učedníků dostala
až k mým uším a mému srdci.
Uchovej mne ve své milosti,
ať se Ti nikdy nepřestávám přibližovat.
Misionářům, kněžím, členům mé farnosti i mne samému 
dej dar správně rozlišit, co mám konat,
kdy mám mluvit a kdy mám mlčet,
aby se Tvé Evangelium nepřestávalo šířit. 
Dnes tě chci prosti zvláště za (jméno člověka).
Žehnej mu/ji a přitáhni si ho/ji k sobě.
O to tě prosím ve jménu tvého Syna, mého Pána Ježíše Krista.
AMEN

Novinky

Fotky z biřmování

28.06.2019 17:00
V Sádku jsme měli hezké biřmování. Je zdokumentováno a fotky naleznete zde: rkfkorouhevsadek.webnode.cz/foto/birmovani-sadek-16-6-2019/.

Projevy úcty k Eucharistii

23.06.2019 14:50
Projevy úcty k Eucharistii.pdf (195776)

Sekvence ze slavnosti Těla a Krve Páně (kancionál 717)_katecheze o Eucharistii

21.06.2019 12:00
Chval, Sióne, Spasitele, chval Pastýře z duše celé hymnami a písněmi.   Boha člověk nedochválí. I nejodvážnější chvály před ním úctou oněmí.   Budiž dán dík spravedlivý; životodárný a živý chléb dnes budiž oslaven.   Chléb, jejž u...

Pouť a biřmování

10.06.2019 16:45
Dne 16. 6. 2019 bude v kostele v Sádku při poutní mši svaté udílena svátost biřmování. Zavítá k nám pan biskup Josef Kajnek. Celkem máme 16 biřmovanců. Mše svatá začíná mimořádně v 10:00.

Noc kostelů - Korouhev

16.05.2019 19:45
24. 5. 2019 bude i kostel v Korouhvi otevřen pro veřejnost. Minimálně ochutnávka vína by mohla nalákat. :-)  

Národní pochod pro život a rodinu

30.03.2019 12:00
27. 4. 2019 se v Praze koná Národní pochod pro život a rodinu. Zvažme svoji učást, abychom se nevymlouvali na to, že doba je zná, učiňme ji lepší! Přihlašení a další informace zde: hnutiprozivot.cz/pochod-pro-zivot. Doprava do Prahy a zpět...

Setkání s biřmovanci

22.03.2019 12:00
Tuto sobotu (23. 3.) bude další setkání s biřmovanci. - starší 9:00 - mladší 17:00   Téma: dary Ducha svatého

Záznam přednášky Co jsou to vlastně ty křesťanské hodnoty?

12.03.2019 11:11
Zde můžeme vyslechnout a shlédnout tři kvalitní přednášky, kde P. Tomáš Enderle na třech obrazech představuje důležité hodnoty, které světu přineslo a přináší křesťanství. Vřele doporučuji, například jako pokání v době postní.   Michelangelo:...

Skandál v církvi a jeho náprava

12.03.2019 11:11
Dobré uchopení bolestného tématu, které prochází i církví.

Tammím 2019

05.03.2019 09:50
"O co jde v mojí víře?" Jako každým rokem, bude v pražském semináři probíhat víkend pro mladé muže. Bude zde možnost vyslechnout přednášky, v tichu spočinout před Pánem a uspořádat si myšlenky v prostředí, které je promodleno mnoha generacemi kněží...
Záznamy: 1 - 10 ze 37
1 | 2 | 3 | 4 >>