Vítáme vás na našich stránkách

Jsme křesťané, katolíci a žijeme na území obcí Sádek a Korouhev. Křesťany se nazýváme podle Ježíše Krista, ve kterém jsme poznali Pána. Rádi mezi sebou přivítáme nové tváře, nikdo nám není ukradený. Do našich kostelů může každý nahlédnout buď v době bohoslužeb, či po osobní domluvě se správcem farnosti. Také je možnost provést kostely menší skupiny s případným komentářem, buď historickým, nebo křesťanským. V obci Sádek se nachází kněz, s kterým je možnost se setkat od úterý do soboty, ale je třeba se předem domluvit. V našich chrámech je též možnost uzavřít svatbu za předpokladu, že alespoň jeden ze snoubenců je katolík a oba jsou svobodní (podmínkou je též absolvování příprav).

                      

Rogier van der Weyden - ústřední panel s „Klaněním Mágů“ z triptychu „Saint Columba Altar“/ circa 1455 / 

 

 

V týdnu 14. 1. - 19. 1. 2019 mám dovolenou. Během této doby v neodkladných záležitostech kontaktujte P. Tomáše Enderleho z Poličky, tel. č.: 608 719 872.

 

 

Pro inspiraci:

V našich farnostech jsem teď po čtyři týdny při nedělních promluvách využíval své primiční obrázky.

I.     Děkování za to, co máme.(rodina, domov, zdraví, přátelé, vztah k Bohu,...)

II.    Eucharistie je pro nás chlebem života. On nás živí sám sebou. My klečíme a očekáváme.

III.   Navázání rozhovoru s Ježíšem. Jako samařská žena u studny. Odhalit své nitro a nechat Boha promluvit.

IV.   Ježíš na kříži nad světem a dějinami. Ježíšova oběť v plnosti jako projev absolutní lásky. Láska je vždy spojena s obětí. My se připojujeme svými oběťmi, a tím vstupujeme do Lásky.

 

Kdo by chtěl mé primiční obrázky reálné a na papíře vytištěné, nechť navštíví naše kostely, kde si může v hojnosti nabrat.

 

"Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný,

kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

                                          

 

 

"Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mě věří. Jak říká Písmo, potečou proudy vod z jeho nitra."
       
 
 
 
"Ježíš jim řekl: Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně,
nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit."
                                              
 
 
 
"Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno."
                                               

Novinky

Děkujeme všem koledníkům a dárcům Tříkrálové sbírky

20.01.2019 15:22

Dovolená

12.01.2019 10:33
Oznamuji, že v týdnu 14. 1. - 19. 1. 2019 mám dovolenou. Během této doby v neodkladných záležitostech kontaktujte P. Tomáše Enderleho z Poličky, tel. č.: 608 719 872.   P. Ondřej

Slavnost Zjevení Páně

05.01.2019 22:42
Vřele doporučuji tento text, který napsal emeritní papež Benedikt XVI. www.pastorace.cz/tematicke-texty/videli-jsme-jeho-hvezdu-slavnost-zjeveni-pane-benedikt-xvi-ratzinger-joseph   Rogier van der Weyden - ústřední panel s „Klaněním Mágů“ z...

Setkání s biřmovanci - mladší

05.01.2019 22:12
V sobotu 12. 1. 2019 v 16:00 bude další setkání s biřmovanci. Jedná se o skupinu mladších biřmovanců.

Aktualita ohledně biřmování

02.01.2019 13:58
Žhavá novinka. Biřmování v Sádku proběhne pro farnosti Sádek a Korouhev dne 16. 6. 2019 v 10:00 a přijede otec biskup Josef Kajnek.   Bohu díky.

P. Josef Toufar

10.12.2018 20:59
„Obracím se nyní na věřící královéhradecké diecéze s prosbou o sdělení veškerých užitečných informací týkajících se R.D. Josefa Toufara. Je možné zasílat dopisy i fotografie, které se dochovaly. Zvlášť prosím svědky, kteří jej znali a kteří mohou...

Gender

10.12.2018 20:48
Pokud by si někdo chtěl přečíst fundovaný text na téma křesťanská antropologie a genderová teorie, tak níže může nalézt text, který zaštítil otec biskup Vlastimil Kročil (českobudějovický). Vřele...

Setkání s biřmovanci

01.12.2018 20:38
Další setkání s biřmovanci se uskuteční v sobotu 8. 12. 2018. Od 9:00 se setkám se skupinou starších a od 16:00 s mladšími.  

Zpovědní den

01.12.2018 20:32
Zpovědní den v naší farnosti bude 8. 12. 2018 V Sádku budu zpovídat já 12:30-13:30 a od 14:00-16:00 bude zpovídat P. Milan Romportl z Borové. V Korouhvi budu zpovídat já 14:00-15:00 a 14:00-16:00 P. Stanislav Tomšíček ze Svojanova.  

Setkání s biřmovanci

23.11.2018 13:24
Tuto sobotu 24. 11. 2018 proběhne první setkání s biřmovanci. Sejdeme se v 17:00 na faře v Sádku. Odhadovaná doba trvání 1-1,5 hod.
Záznamy: 1 - 10 ze 23
1 | 2 | 3 >>