Vítáme vás na našich stránkách

Jsme křesťané, katolíci a žijeme na území obcí Sádek a Korouhev. Křesťany se nazýváme podle Ježíše Krista, ve kterém jsme poznali Pána. Rádi mezi sebou přivítáme nové tváře, nikdo nám není ukradený. Do našich kostelů může každý nahlédnout buď v době bohoslužeb, či po osobní domluvě se správcem farnosti. Také je možnost provést kostely menší skupiny s případným komentářem, buď historickým, nebo křesťanským. V obci Sádek se nachází kněz, s kterým je možnost se setkat od úterý do soboty, ale je třeba se předem domluvit. V našich chrámech je též možnost uzavřít svatbu za předpokladu, že alespoň jeden ze snoubenců je katolík a oba jsou svobodní (podmínkou je též absolvování příprav).

 

 

Pro inspiraci:

V našich farnostech jsem teď po čtyři týdny při nedělních promluvách využíval své primiční obrázky.

I.     Děkování za to, co máme.(rodina, domov, zdraví, přátelé, vztah k Bohu,...)

II.    Eucharistie je pro nás chlebem života. On nás živí sám sebou. My klečíme a očekáváme.

III.   Navázání rozhovoru s Ježíšem. Jako samařská žena u studny. Odhalit své nitro a nechat Boha promluvit.

IV.   Ježíš na kříži nad světem a dějinami. Ježíšova oběť v plnosti jako projev absolutní lásky. Láska je vždy spojena s obětí. My se připojujeme svými oběťmi, a tím vstupujeme do Lásky.

 

Kdo by chtěl mé primiční obrázky reálné a na papíře vytištěné, nechť navštíví naše kostely, kde si může v hojnosti nabrat.

 

"Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný,

kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

                                          

 

 

"Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mě věří. Jak říká Písmo, potečou proudy vod z jeho nitra."
       
 
 
 
"Ježíš jim řekl: Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně,
nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit."
                                              
 
 
 
"Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno."
                                               

Novinky

Hasičské závody

08.09.2018 16:22
V sobotu 8. 9. 2018 v naší obci probíhaly hasičské závody, zúčastnilo se mnoho týmů a bylo radostí se dívat, jak mladí bojují o umístění. Velmi si vážím těchto aktivit a podporuji je, neboť zde vyrůstají hrdinové, kteří mohou v budoucnu všemožně...

Petice na podporu manželství

29.08.2018 22:28
Čeští a moravští biskupové se jednomyslně shodli na podpoře petice pro ochranu manželství, ve které se definuje manželství jako trvalý svazek muže a ženy. Za peticí stojí Aliance pro rodinu, a zve k podpisu a i ke sběru archů. Reagují tak na snahy...

Podpora církevního školství

27.08.2018 23:31
V neděli 2. září 2018 proběhne finanční sbírka ve všech kostelech naší diecéze. Je určena na podporu církevního školství.   Drazí věřící, bratři a sestry, v novém školním roce, stejně jako v předchozích letech, vyhlašujeme sbírku na podporu...

Dětský den (nejen pro děti)

23.08.2018 13:16
Tuto neděli (26. 8. 2018) ve 14:00 se na hřišti v Sádku koná Dětský den a je určen nejen pro děti. Bude zde mnoho soutěží, které budou sladce oceněny. Také se nemusíte bát, že budete hynout hlady, občersvení bude zajištěno jak pro malé, tak i pro...

Nový duchovní správce farnosti

23.08.2018 10:09
Drazí návštěvníci. Jistě vaší pozornosti neuniklo, že v obci Sádek je od 1. 8. 2018 nový tvor. A že prý je to dokonce kněz. Je to pravda. Kdo by se chtěl zastavit na faře, je vítán. Má paměť je chatrná, ale věřím, že nakonec vám na jméno...
Záznamy: 1 - 5 ze 5