Novinky

Děkujeme všem koledníkům a dárcům Tříkrálové sbírky

20.01.2019 15:22

Dovolená

12.01.2019 10:33
Oznamuji, že v týdnu 14. 1. - 19. 1. 2019 mám dovolenou. Během této doby v neodkladných záležitostech kontaktujte P. Tomáše Enderleho z Poličky, tel. č.: 608 719 872.   P. Ondřej

Slavnost Zjevení Páně

05.01.2019 22:42
Vřele doporučuji tento text, který napsal emeritní papež Benedikt XVI. www.pastorace.cz/tematicke-texty/videli-jsme-jeho-hvezdu-slavnost-zjeveni-pane-benedikt-xvi-ratzinger-joseph   Rogier van der Weyden - ústřední panel s „Klaněním Mágů“ z triptychu „Saint Columba Altar“/ circa 1455 / 

Setkání s biřmovanci - mladší

05.01.2019 22:12
V sobotu 12. 1. 2019 v 16:00 bude další setkání s biřmovanci. Jedná se o skupinu mladších biřmovanců.

Aktualita ohledně biřmování

02.01.2019 13:58
Žhavá novinka. Biřmování v Sádku proběhne pro farnosti Sádek a Korouhev dne 16. 6. 2019 v 10:00 a přijede otec biskup Josef Kajnek.   Bohu díky.

P. Josef Toufar

10.12.2018 20:59
„Obracím se nyní na věřící královéhradecké diecéze s prosbou o sdělení veškerých užitečných informací týkajících se R.D. Josefa Toufara. Je možné zasílat dopisy i fotografie, které se dochovaly. Zvlášť prosím svědky, kteří jej znali a kteří mohou svědčit o jeho životě a smrti i o rozšíření pověsti mučednictví, případně také o milostech a přízni obdržených od Boha na jeho přímluvu. Zároveň je nutné, aby podal zprávu každý, kdo ví o jakékoliv překážce pro kanonizační kauzu“, žádá nyní všechny pamětníky královéhradecký biskup Jan Vokál.       Informace a svědectví o životě P. Josefa Toufara je třeba zaslat do 31.12. 2018 na adresu Biskupství královéhradecké, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové.  „Obracím se nyní na věřící královéhradecké diecéze s prosbou o sdělení veškerých užitečných informací týkajících se R.D. Josefa Toufara. Je možné zasílat dopisy i fotografie, které se dochovaly. Zvlášť prosím svědky, kteří jej znali a kteří mohou svědčit o jeho...

Gender

10.12.2018 20:48
Pokud by si někdo chtěl přečíst fundovaný text na téma křesťanská antropologie a genderová teorie, tak níže může nalézt text, který zaštítil otec biskup Vlastimil Kročil (českobudějovický). Vřele doporučuji. www.bcb.cz/krestanska-antropologie-a-genderova-teorie/

Setkání s biřmovanci

01.12.2018 20:38
Další setkání s biřmovanci se uskuteční v sobotu 8. 12. 2018. Od 9:00 se setkám se skupinou starších a od 16:00 s mladšími.  

Zpovědní den

01.12.2018 20:32
Zpovědní den v naší farnosti bude 8. 12. 2018 V Sádku budu zpovídat já 12:30-13:30 a od 14:00-16:00 bude zpovídat P. Milan Romportl z Borové. V Korouhvi budu zpovídat já 14:00-15:00 a 14:00-16:00 P. Stanislav Tomšíček ze Svojanova.  

Setkání s biřmovanci

23.11.2018 13:24
Tuto sobotu 24. 11. 2018 proběhne první setkání s biřmovanci. Sejdeme se v 17:00 na faře v Sádku. Odhadovaná doba trvání 1-1,5 hod.
1 | 2 | 3 >>