Novinky

Fotky z biřmování

28.06.2019 17:00
V Sádku jsme měli hezké biřmování. Je zdokumentováno a fotky naleznete zde: rkfkorouhevsadek.webnode.cz/foto/birmovani-sadek-16-6-2019/.

Projevy úcty k Eucharistii

23.06.2019 14:50
Projevy úcty k Eucharistii.pdf (195776)

Sekvence ze slavnosti Těla a Krve Páně (kancionál 717)_katecheze o Eucharistii

21.06.2019 12:00
Chval, Sióne, Spasitele, chval Pastýře z duše celé hymnami a písněmi.   Boha člověk nedochválí. I nejodvážnější chvály před ním úctou oněmí.   Budiž dán dík spravedlivý; životodárný a živý chléb dnes budiž oslaven.   Chléb, jejž u jednoho stolu jedlo dvanáct apoštolů z rukou Páně v onen den.   Plně, zvučně ať zní chvála, jíž se duše rozjásala vděkem k Bohu nad námi.   Dnes buď s láskou vzpomínáno, jak poprvé bylo dáno k hodům lásky pozvání.   Hostina nového Krále novou smlouvou nenadále končí provždy starý čas.   Místo stáří novost dýchá, pravda pod lží neutichá, noc ozářil prudký jas.   Kriste, slov tvých pamětlivi: „Co já činím, čiňte i vy,“ památku tvou slavíme.   Dle tvé vůle k naší spáse spočívá i oběť naše ve chlebu a ve víně.   Křesťanům je pravda dána: Chléb se stává tělem Pána, víno jeho krví jest.   Duch nechápe, nevidí to, co je živé víře vryto nad řád běžných lidských cest.   Pod různými způsobami v znameních...

Pouť a biřmování

10.06.2019 16:45
Dne 16. 6. 2019 bude v kostele v Sádku při poutní mši svaté udílena svátost biřmování. Zavítá k nám pan biskup Josef Kajnek. Celkem máme 16 biřmovanců. Mše svatá začíná mimořádně v 10:00.

Noc kostelů - Korouhev

16.05.2019 19:45
24. 5. 2019 bude i kostel v Korouhvi otevřen pro veřejnost. Minimálně ochutnávka vína by mohla nalákat. :-)  

Národní pochod pro život a rodinu

30.03.2019 12:00
27. 4. 2019 se v Praze koná Národní pochod pro život a rodinu. Zvažme svoji učást, abychom se nevymlouvali na to, že doba je zná, učiňme ji lepší! Přihlašení a další informace zde: hnutiprozivot.cz/pochod-pro-zivot. Doprava do Prahy a zpět zdarma.

Setkání s biřmovanci

22.03.2019 12:00
Tuto sobotu (23. 3.) bude další setkání s biřmovanci. - starší 9:00 - mladší 17:00   Téma: dary Ducha svatého

Záznam přednášky Co jsou to vlastně ty křesťanské hodnoty?

12.03.2019 11:11
Zde můžeme vyslechnout a shlédnout tři kvalitní přednášky, kde P. Tomáš Enderle na třech obrazech představuje důležité hodnoty, které světu přineslo a přináší křesťanství. Vřele doporučuji, například jako pokání v době postní.   Michelangelo: Stvoření Adama www.youtube.com/watch?v=7z56aVsSj94   Rembrandt: Návrat marnotratného syna www.youtube.com/watch?v=5hOq7fqVI1c   Da Vinci: Poslední večeře www.youtube.com/watch?v=UqqqjNnDSBA

Skandál v církvi a jeho náprava

12.03.2019 11:11
Dobré uchopení bolestného tématu, které prochází i církví.

Tammím 2019

05.03.2019 09:50
"O co jde v mojí víře?" Jako každým rokem, bude v pražském semináři probíhat víkend pro mladé muže. Bude zde možnost vyslechnout přednášky, v tichu spočinout před Pánem a uspořádat si myšlenky v prostředí, které je promodleno mnoha generacemi kněží i bohoslovců. Jako bonus si můžeme prohlédnout místo, kde tráví svůj čas náš bohoslovec František, který se vás tam jistě ujme.   Přihlašování zde: 1url.cz/@tammim19 Více info: seminar-praha.cz
1 | 2 | 3 | 4 >>