Novinky

Hasičské závody

08.09.2018 16:22
V sobotu 8. 9. 2018 v naší obci probíhaly hasičské závody, zúčastnilo se mnoho týmů a bylo radostí se dívat, jak mladí bojují o umístění. Velmi si vážím těchto aktivit a podporuji je, neboť zde vyrůstají hrdinové, kteří mohou v budoucnu všemožně pomáhat lidem v těžkostech. Může se to zdát jako hra, ale po skončení těchto zápolení mladí odcházejí zocelenější, na rozdíl od toho, když vysedávají ve svých kutloších a v nich paří své gamesy. Bravo. Pár fotografii naleznete ve fotogalerii. rkfkorouhevsadek.webnode.cz/foto/hasicske-zavody-8-9-2018/

Petice na podporu manželství

29.08.2018 22:28
Čeští a moravští biskupové se jednomyslně shodli na podpoře petice pro ochranu manželství, ve které se definuje manželství jako trvalý svazek muže a ženy. Za peticí stojí Aliance pro rodinu, a zve k podpisu a i ke sběru archů. Reagují tak na snahy poslaneckého návrhu tzv. manželství pro všechny.                              Skupina poslanců v čele s Markem Výborným (KDU-ČSL) podala návrh na změnu ústavy ohledně manželství, aby jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů. Aliance pro rodinu se rozhodla tento návrh podpořit peticí, čímž reaguje na jiný poslanecký návrh, který žádá tzv. manželství pro všechny (tedy umožnění manželství osobám stejného pohlaví) a který už je také načten k projednávání ve Sněmovně a opírá se o petici s podporou zhruba 70 tisíc podpisů. Jak se můžete zapojit? V současné době je sesbíráno méně než 2 tisíce podpisů, ale...

Podpora církevního školství

27.08.2018 23:31
V neděli 2. září 2018 proběhne finanční sbírka ve všech kostelech naší diecéze. Je určena na podporu církevního školství.   Drazí věřící, bratři a sestry, v novém školním roce, stejně jako v předchozích letech, vyhlašujeme sbírku na podporu církevního školství v Královéhradecké diecézi. V naší diecézi působí 2 mateřské školy (v Hradci Králové a Kutné Hoře), 2 základní školy (v Hradci Králové a Borohrádku), 3 gymnázia (v Hradci Králové, Kutné Hoře a ve Skutči) a jedna základní umělecká škola (v Hradci Králové). Dohromady tyto školy navštěvuje více než 1600 žáků a studentů, o které se stará více než 200 učitelů a dalších zaměstnanců. Jsme rádi, že o studium na církevních školách je stále velký zájem. Vysvětlujeme si to tak, že rodiče, kteří svěřují své potomky do péče církevních institucí, zde hledají a doufají najít něco, co v ostatních školách nenaleznou. Nejen kvalitní vzdělání (které by mělo být na každé škole samozřejmostí), ale také bezpečné prostředí, pěkné mezilidské...

Dětský den (nejen pro děti)

23.08.2018 13:16
Tuto neděli (26. 8. 2018) ve 14:00 se na hřišti v Sádku koná Dětský den a je určen nejen pro děti. Bude zde mnoho soutěží, které budou sladce oceněny. Také se nemusíte bát, že budete hynout hlady, občersvení bude zajištěno jak pro malé, tak i pro velké. A velké lákadlo pro všechny je i zmrzlina, která bude rozdávána zdarma. Neváhejte přijít. Pokud by někdo chtěl přinést něco z vlastní kuchyně, budeme rádi.  

Nový duchovní správce farnosti

23.08.2018 10:09
Drazí návštěvníci. Jistě vaší pozornosti neuniklo, že v obci Sádek je od 1. 8. 2018 nový tvor. A že prý je to dokonce kněz. Je to pravda. Kdo by se chtěl zastavit na faře, je vítán. Má paměť je chatrná, ale věřím, že nakonec vám na jméno přijdu.   Velmi si vážím služby svých předchůdců. Kostely v Sádku i Korouhvi jsou ve více než dobrém stavu. Fara v Sádku předčila má očekávání. A co mi dělá radost snad největší, je to, že mnozí navštěvují nedělní bohoslužby a že zde jsou zastoupeny všechny generace, které si uvědomují, že mají být za co vděční a ví, kam jít poděkovat a vyprošovat si následné požehnání. Pán Bůh zaplať.   Jsem tu kvůli tomu, abych zde hlásal, jaký je ten, který nás k životu povolal. Abych vám ukazoval jeho milosrdnou tvář, ve které člověk následně nachází pokoj a žije v naději ve zmrtvýchvstalého Ježíše Krista. A svým životem o něm svědčí a do své naděje dorůstá. A Církev ho podporuje tím, že se člověk s Ježíšem setkává ve svátostech, které ho uschopňují k...