Vítáme vás na našich stránkách

Jsme křesťané, katolíci a žijeme na území obcí Sádek a Korouhev. Křesťany se nazýváme podle Ježíše Krista, ve kterém jsme poznali Pána. Rádi mezi sebou přivítáme nové tváře, nikdo nám není ukradený. Do našich kostelů může každý nahlédnout buď v době bohoslužeb, či po osobní domluvě se správcem farnosti. Také je možnost provést kostely menší skupiny s případným komentářem, buď historickým, nebo křesťanským. V obci Sádek se nachází kněz, s kterým je možnost se setkat od úterý do soboty, ale je třeba se předem domluvit. V našich chrámech je též možnost uzavřít svatbu za předpokladu, že alespoň jeden ze snoubenců je katolík a oba jsou svobodní (podmínkou je též absolvování příprav).

                      

 

The Resurrection of Christ by Noel Coypel (1700)

 

 

Modlitba za evangelizaci

 

Všemohoucí věčný Bože,
Tvůj jednorozený Syn hlásal Tvé království.
Přijmi můj dík za to, že tato zvěst se přes mnoho století
skrze nespočetné zástupy tvých učedníků dostala
až k mým uším a mému srdci.
Uchovej mne ve své milosti,
ať se Ti nikdy nepřestávám přibližovat.
Misionářům, kněžím, členům mé farnosti i mne samému 
dej dar správně rozlišit, co mám konat,
kdy mám mluvit a kdy mám mlčet,
aby se Tvé Evangelium nepřestávalo šířit. 
Dnes tě chci prosti zvláště za (jméno člověka).
Žehnej mu/ji a přitáhni si ho/ji k sobě.
O to tě prosím ve jménu tvého Syna, mého Pána Ježíše Krista.
AMEN

Novinky

Děkujeme všem koledníkům a dárcům Tříkrálové sbírky

20.01.2019 15:22

Dovolená

12.01.2019 10:33
Oznamuji, že v týdnu 14. 1. - 19. 1. 2019 mám dovolenou. Během této doby v neodkladných záležitostech kontaktujte P. Tomáše Enderleho z Poličky, tel. č.: 608 719 872.   P. Ondřej

Slavnost Zjevení Páně

05.01.2019 22:42
Vřele doporučuji tento text, který napsal emeritní papež Benedikt XVI. www.pastorace.cz/tematicke-texty/videli-jsme-jeho-hvezdu-slavnost-zjeveni-pane-benedikt-xvi-ratzinger-joseph   Rogier van der Weyden - ústřední panel s „Klaněním Mágů“ z...

Setkání s biřmovanci - mladší

05.01.2019 22:12
V sobotu 12. 1. 2019 v 16:00 bude další setkání s biřmovanci. Jedná se o skupinu mladších biřmovanců.

Aktualita ohledně biřmování

02.01.2019 13:58
Žhavá novinka. Biřmování v Sádku proběhne pro farnosti Sádek a Korouhev dne 16. 6. 2019 v 10:00 a přijede otec biskup Josef Kajnek.   Bohu díky.

P. Josef Toufar

10.12.2018 20:59
„Obracím se nyní na věřící královéhradecké diecéze s prosbou o sdělení veškerých užitečných informací týkajících se R.D. Josefa Toufara. Je možné zasílat dopisy i fotografie, které se dochovaly. Zvlášť prosím svědky, kteří jej znali a kteří mohou...

Gender

10.12.2018 20:48
Pokud by si někdo chtěl přečíst fundovaný text na téma křesťanská antropologie a genderová teorie, tak níže může nalézt text, který zaštítil otec biskup Vlastimil Kročil (českobudějovický). Vřele...

Setkání s biřmovanci

01.12.2018 20:38
Další setkání s biřmovanci se uskuteční v sobotu 8. 12. 2018. Od 9:00 se setkám se skupinou starších a od 16:00 s mladšími.  

Zpovědní den

01.12.2018 20:32
Zpovědní den v naší farnosti bude 8. 12. 2018 V Sádku budu zpovídat já 12:30-13:30 a od 14:00-16:00 bude zpovídat P. Milan Romportl z Borové. V Korouhvi budu zpovídat já 14:00-15:00 a 14:00-16:00 P. Stanislav Tomšíček ze Svojanova.  

Setkání s biřmovanci

23.11.2018 13:24
Tuto sobotu 24. 11. 2018 proběhne první setkání s biřmovanci. Sejdeme se v 17:00 na faře v Sádku. Odhadovaná doba trvání 1-1,5 hod.
Záznamy: 11 - 20 ze 33
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>