Vítáme vás na našich stránkách

Jsme křesťané, katolíci a žijeme na území obcí Sádek a Korouhev. Křesťany se nazýváme podle Ježíše Krista, ve kterém jsme poznali Pána. Rádi mezi sebou přivítáme nové tváře, nikdo nám není ukradený. Do našich kostelů může každý nahlédnout buď v době bohoslužeb, či po osobní domluvě se správcem farnosti. Také je možnost provést kostely menší skupiny s případným komentářem, buď historickým, nebo křesťanským. V obci Sádek se nachází kněz, s kterým je možnost se setkat od úterý do soboty, ale je třeba se předem domluvit. V našich chrámech je též možnost uzavřít svatbu za předpokladu, že alespoň jeden ze snoubenců je katolík a oba jsou svobodní (podmínkou je též absolvování příprav).

                      

Rogier van der Weyden - ústřední panel s „Klaněním Mágů“ z triptychu „Saint Columba Altar“/ circa 1455 / 

 

 

V týdnu 14. 1. - 19. 1. 2019 mám dovolenou. Během této doby v neodkladných záležitostech kontaktujte P. Tomáše Enderleho z Poličky, tel. č.: 608 719 872.

 

 

Pro inspiraci:

V našich farnostech jsem teď po čtyři týdny při nedělních promluvách využíval své primiční obrázky.

I.     Děkování za to, co máme.(rodina, domov, zdraví, přátelé, vztah k Bohu,...)

II.    Eucharistie je pro nás chlebem života. On nás živí sám sebou. My klečíme a očekáváme.

III.   Navázání rozhovoru s Ježíšem. Jako samařská žena u studny. Odhalit své nitro a nechat Boha promluvit.

IV.   Ježíš na kříži nad světem a dějinami. Ježíšova oběť v plnosti jako projev absolutní lásky. Láska je vždy spojena s obětí. My se připojujeme svými oběťmi, a tím vstupujeme do Lásky.

 

Kdo by chtěl mé primiční obrázky reálné a na papíře vytištěné, nechť navštíví naše kostely, kde si může v hojnosti nabrat.

 

"Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný,

kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

                                          

 

 

"Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mě věří. Jak říká Písmo, potečou proudy vod z jeho nitra."
       
 
 
 
"Ježíš jim řekl: Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně,
nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit."
                                              
 
 
 
"Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno."
                                               

Novinky

Katechismus v češtině nyní i elektronicky

03.11.2018 23:19
28. října se nejen zrodila předchůdkyně naší republiky, ale také elektronická verze jednoho ze základních dokumentů římskokatolické církve.   Na celostátním katechetickém kongresu v Třešti byla totiž v neděli oficiálně představena a spuštěna...

Duchovní víkend v pražském semináři TAMMÍM

03.11.2018 23:15
Srdečně zveme mladé muže ve věku od 15 do 30 let na tradiční duchovní víkend v Arcibiskupském semináři v Praze. V průběhu víkendu bude prostor pro ztišení, modlitbu, přednášku i rozhovory. Srdečně zveme k opuštění každodenního ruchu starostí a k...

Modlitby za zemřelé

28.10.2018 07:29
Možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci   Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi...

Zveme na koncert Prague Cello Quartet pro poličskou Charitu

16.10.2018 22:54
Místo: Kostel sv. Michaela v Poličce Termín: 3. 11. 2018, 17:00 Čtveřice mladých cellistů posluchačům představí originální úpravy nejznámějších klasických skladeb, ale také jazzových, filmových a  rockových melodïí, čímž divákům předvede, jak...

Koncert GOOD WORK

10.10.2018 07:51
Srdečně zveme na koncert skupiny GOOD WORK, který se uskuteční tuto neděli (14.10.) v 15:00 v kostele sv. Kateřiny v Borové. Kapela se dříve jmenovala Paprsky, a působí již od roku 1996. Jedná se o kvalitní křesťanský sweet pop, který má potenciál...

Nová rubrika

09.10.2018 21:58
Dnes jsem na farních stránkách vytvořil novou rubriku - Smuteční oznámení. Sem budu vkládat parte. Potřebnost této rubriky vidím v tom, že když jsem mimo rodnou obec, tak vůbec nemám přehled, kdo se již přestěhoval k Pánu a nemám si to jak zjistit....

Setkání mládeže.

02.10.2018 16:44
Ve dnech 10. - 11. 11. 2018 se v Litomyšli koná Dvoudenní dvouvikariátko (Litomyšl, Chrudim). Otec Ondřej je ochoten zájemce ze Sádku, Korouhve i Kamence do Litomyšle odvést i zpátky dovézt. Hlaste se mu. Na setkání se je potřeba přihlásit a to co...

Sbírka na Domácí hospic Duha, o.p.s. v Hořicích

29.09.2018 17:05
V neděli 30. září proběhne v našich kostelech sbírka na hospicovou péči. Pastýřský list biskupa Jana Vokála si můžete přečíst zde: Pastyrsky_list_20180923.pdf. Internetové stránky hospicu jsou zde: www.hospic-horice.cz/  

Hasičské závody

08.09.2018 16:22
V sobotu 8. 9. 2018 v naší obci probíhaly hasičské závody, zúčastnilo se mnoho týmů a bylo radostí se dívat, jak mladí bojují o umístění. Velmi si vážím těchto aktivit a podporuji je, neboť zde vyrůstají hrdinové, kteří mohou v budoucnu všemožně...

Petice na podporu manželství

29.08.2018 22:28
Čeští a moravští biskupové se jednomyslně shodli na podpoře petice pro ochranu manželství, ve které se definuje manželství jako trvalý svazek muže a ženy. Za peticí stojí Aliance pro rodinu, a zve k podpisu a i ke sběru archů. Reagují tak na snahy...
Záznamy: 11 - 20 ze 23
<< 1 | 2 | 3 >>