Chvála Nejsvětější Trojice

Chvála Nejsvětější Trojice

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,

jako byla na počátku, i nyní, i vždycky

a na věky věků.

Amen.

 

Latinsky

Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto,

sicut erat in principio et nunc et semper

et in saecula saeculorum.

Amen.