Ohlášky 22. 6. 2014

10.06.2014 20:57

 

 

* V souladu s rozhodnutím diecézního biskupa nastupuje do farností Sádek a Korouhev od 1. 8. letošního roku nový duchovní správce P. Marian Sokol. Nový duchovní správce převezme farnosti koncem července, v srpnu však bude mít řádnou dovolenou.

 

* P. Antonín Brychta odslouží oficiálně závěrečnou bohoslužbu v neděli 6. července, avšak do předávky farnosti nadále bude přítomen, a po tom nastoupí dovolenou.

 

* Korouhev sbírka na Charitu vynesla částku 2005 Kč.

 

* Prosím o úhradu DVD za svaté přijímání: cena disku je 300 Kč.

 

* Prosím o navrácení vše flash disků, na kterých jsem nabízel k shlédnutí videa a fotografie z různých akcí.

 

* Na příští neděli 29. 6. připadá poutní slavnost sv. Petra a Pavla v Korouhvi. Mše svaté ten den budou slouženy v 9.00 hod. v Korouhvi a v 10. 45 hod. v Sádku.