Anděle Boží

Anděle Boží

Anděle Boží, strážce můj,

rač vždycky být ochránce můj:

mě vždycky veď a napravuj,

ke všemu dobrému mě vzbuzuj.

 

Ctnostem svatým mě vyučuj,

ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.

 

Tělo, svět, ďábla přemáhám,

na tvá vnuknutí pozor dávám.

 

A tak s tebou ve spojení

ať vytrvám do skonání,

po smrti pak v nebi věčně

chválím Boha ustavičně.

Amen.

Amen.Anděle Boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky veď a napravuj,
ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
 
Ctnostem svatým mě vyučuj,
ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
 
Tělo, svět, ďábla přemáhám,
na tvá vnuknutí pozor dávám.
 
A tak s tebou ve spojení
ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně
chválím Boha ustavičně.
Amen.