Korouhev 

Kostel sv. Petra a Pavla je pokládán za jeden z nejstarších kostelů v regionu. Jeho vznik se datuje kolem roku 1050. Původně stála na hřbitově gotická kaple, ke které byla později přistavěna jednoduchá zděná loď s kulatými  okny a dřevěným stropem. První větší oprava byla provedena v roce 1616. Do doby vlády císaře Josefa II. byl náš kostel v zanedbaném stavu. Panovník zrušil klášter minoritů v Pardubicích a řeholníci byli umístěni na prázdných farách. Do téměř prázdného kostela byl ze zrušeného kláštera převezen hlavní oltář, oltář postranní s obrazem sv. Františka, ostatky sv. Benedikta a barokní kazatelna z 18. století. Jednou z nejcennějších památek v našem kostele je tzv. sankturium – výklenek ve zdi za hlavním oltářem. Pod barokní kazatelnou stojí dnes křtitelnice z roku 1847. Svoji dnešní podobu získal kostel v roce 1908 a to zásluhou kanovníka Minaříka z daru profesora Františka Michla. Při této opravě byla na severní straně kostela vybudována kaple sv. Františka s hrobkou, kde byl spolu s profesorem MUDr. Fr. Michlem pochován i jeho synovec ThDr. Josef Trnka. Na přání obce Korouhev byla vybudována sanktusová věžička. Místní rodák Otakar Brož namaloval novou křížovou cestu a o výzdobu kostela se postaral akademický malíř Antonín Hasler z Prahy, žák Mikoláše Alše a přítel Fr. Michla. V těsné blízkosti kostela se nachází hřbitov, jehož vznik se váže k době, kdy na území dnešní obce sídlili první obyvatelé. Hřbitovní zeď byla několikrát opravována a na jižní straně opatřena čtyřmi zděnými opěrami. Na hřbitově se nacházejí ještě další dvě budovy –  první z nich je hranolová zvonice ze 17. století, čtyřboká zděná stavba s dřevěným zvonovým patrem. Střecha je stanová, kryta šindelem. Na okapní římse se zachovaly malby ze 17. Století, které počátkem devadesátých let zrestauroval akademický malíř Jiří Šindler. Obranný význam stavby dokládají střílnová okénka v přízemí a patře. Na zvonici bylo zavěšeno postupně celkem osm zvonů. Nejstarší z nich, jenž dodnes slouží svému účelu, je z r. 1532, má výšku 1 m, průměr 1,165 m a váží 1200 kg. Další zvon zavěšený na zvonici je z 18. Století.

 

Bohoslužby

                Neděle: 11:00 (čas se může měnit- viz.ohlášky)   

                Čtvrtek: 18:00

 

Další fotografie kostela:

https://farnostkorouhev.rajce.idnes.cz/Kostel_sv._Petra_a_Pavla/

 

Poloha kostela sv. Petra a Pavla 

 

Sádek

Kostel je zasvěcen Nejsvětější Trojici. Původní kostel byl zasvěcen sv. Mikuláši. Původní kostel byl zřejmě z roku 1515 – 1516. Dnešní podoba kostela je po barokních úpravách z let 1710 – 1713. Kostel byl vysvěcen 18.1.1714. Na věži kostela jsou tři zvony. Největší je z roku 1557, je 99 cm vysoký, má průměr 113 cm a váží 21 q. Pod letopočtem je reliéf P. Marie. Nejstarší zvon je z roku 1497. Letopočet nasvědčuje tomu, že byl zřejmě koupen dříve, než se kostel stavěl. Je 82 cm vysoký, průměr má také 82 cm a váží 6 q.  Třetí zvon Mikuláš z roku 1516 byl na kostelní věži až do roku 1917, kdy byl c. k. vojenskými orgány odmontován, zabaven a použit na válečné účely. Stejný osud stihl také zvon umíráček z malé sanktusní věže. Kostel měří na délku 32,5 m, jeho šířka je 11,5 m a na výšku měří 11 m. Hlavní oltář byl přestavován a upravován do dnešní podoby v roce 1894. Varhany byly zakoupeny roku 1775 a sloužily ku cti a chvále Boží až do roku 1939, kdy byly firmou Karel Čapek v našem chrámu instalovány varhany nové. Poprvé na ně zahrál varhaník Jan Sedliský z při bohoslužbě dne 28. září na sv. Václava. Posvěceny byly 10. října v neděli. Kazatelna je umělecké dílo z roku 1649. Pochází z kostela sv. Jakuba v Poličce. Je vysoká 2,75 m. Čtyřboké řečňiště nese socha anděla na skříňovém podstavci. Jednotlivé boky kazatelny jsou vyzdobeny obrazy sv. evangelistů, oddělené sloupky s ornamenty. Schodiště na kazatelnu je ozdobeno obrazy sv. Václava, Víta a Vojtěcha. Přibližně uprostřed kostela je hrobka, která zřejmě pochází z původního kostela sv. Mikuláše. Vchod do hrobky je zakryt pískovcovým poklopem s kruhy. Původní pískovcová dlažba byla přikryta cementovými dlaždicemi, tedy i vchod do hrobky. Pod poklopem je devět schodů směrem na východ, odtud vede malá chodbička na jih a zde je umístěna hrobka 6 m dlouhá a 4,5 m široká, podélně klenutá, vysoká asi 2,3 m. Jsou zde tři zetlelé rakve s těly zemřelých. Důležitou akcí byla oprava střechy a věže kostela.  Roku 2002 se začalo s postupným vysoušením stavby. Byla otlučena vnitřní i venkovní omítka do výše asi dvou metrů a vybudováno odvětrávání , jak uvnitř kostela, tak i z vnějšku. Vnější omítka byla farníky otlučena a  Firma Boštík z Poříčí  provedla novou fasádu. I vnitřek kostela zaznamenal změny. Byla provedena nová elektroinstalace a osvětlení kostela panem Janem Kadidlem z Kamence. Otlučené zdi byly nahozeny a kostel byl vymalován. 

 

Bohoslužby

                Neděle: 9:00 (čas se může měnit - viz. ohlášky)

                Středa: 18:00

                Pátek: 18:00

 

 

Poloha kostela sv. Trojice