Zpovědní den

01.12.2018 20:32

Zpovědní den v naší farnosti bude 8. 12. 2018

V Sádku budu zpovídat já 12:30-13:30 a od 14:00-16:00 bude zpovídat P. Milan Romportl z Borové.

V Korouhvi budu zpovídat já 14:00-15:00 a 14:00-16:00 P. Stanislav Tomšíček ze Svojanova.