Změna času nedělní mše svaté

20.06.2014 23:47

V neděli 29.6 se bude v Korouhvi konat mše svatá výjimečně od 9:00 a v Sádku od 10:45.