Změna času mše svaté

15.02.2015 15:50
V Korouhvi proběhla změna začátku nedělní mše svaté z 10.45 na 11:00. V Sádku zůstává čas nedělní mše stejný - 9:00.