Zhodnocení Noci kostelů

15.06.2012 16:00

 

Noc kostelů 2012 v Korouhvi

 

Je pátek 1. června 2012 něco kolem 22:15h, v kostele sv. Petra a Pavla v Korouhvi sedíme s dalšími asi 25 lidmi. Interiér kostela osvětlují jen postraní světla, každý z nás má v ruce zapálenou svíčku a před lavicemi je krásné srdce z hořících svíček (které mohli návštěvníci kostela během celého večera zapalovat). Noc kostelů se nachýlila ke svému závěru, program skončil, slova dozněla, varhany dohrály, je ticho a my všichni vnímáme tu krásnou a nadpozemskou atmosféru, kterou člověk může pocítit pouze v kostele. Sedíme, rozjímáme, vzpomínáme, děkujeme, prosíme, nikomu se nechce odejít…

 

Vraťme se ale na začátek celého toho nádherného večera. Je 18h a ze zvonice začíná znít zvuk zvonů, v kostele se schází děti se svými rodiči, protože začátek Noci kostelů u nás v Korouhvi už tradičně patří právě dětem. Po krátkém přivítání jsme se rozdělili na skupinku starších a mladších dětí. Pro starší děti jsme měli připravené „seznamování s kostelem“, pro ty mladší jednoduché úkoly na motivy příběhů ze Starého zákona. Po celou dobu programu pro děti byl s námi i náš duchovní správce P. Stanislav Tomšíček, který tuto část zakončil tím, že dal dětem požehnání.

Následovala přednáška P. Stanislava na téma „Liturgický rok a liturgické barvy“. P. Stanislav dokonce přivezl posluchačům ukázat různá mešní roucha, vysvětlil původ liturgických barev a jak dané barvy souvisí s liturgickým rokem. Na závěr přednášky P. Stanislava si mohli posluchači všechna mešní roucha prohlédnout a doslova „osahat“. Pak už převzala slovo paní Lída Roušarová, která návštěvníky seznámila s interiérem kostela. Návštěvníci měli možnost si ještě kostel sami prohlédnout a to za milého doprovodu varhan. Hry na varhany se ujal pan František Soukal ml. Prohlídka dále pokračovala do kostnice a posléze na zvonici, tam už měl připravený komentář i s ukázkou ručního zvonění Štěpán Vondrovic. Kdo zůstal v kostele, mohl se zaposlouchat do úryvků ze Starého a Nového zákona. Po ukončení prohlídky zvonice následoval cyklus dvou přednášek. Práci řezbáře posluchačům přiblížil pan František Malý ml. (autor soch evangelistů na kazatelně), pohled vědy a víry na stvoření světa zasvěceně rozebral pan Miroslav Jílek.

Svoje noční kouzlo měla i druhá komentovaná prohlídka interiéru kostela, které se opět ujala paní Lída Roušarová.

Poté jsme se všichni ještě zaposlouchali do úryvku z Matoušova evangelia (Mt 5,13-16), zapálili jsme si navzájem svíčky a krátkou modlitbou jsme všechny naše starosti a radosti odevzdali do rukou Nejvyššího. Tečku za celým večerem udělal Štěpán Vondrovic svou osobitou hrou na varhany.

 

Během celé Noci kostelů si mohli návštěvníci individuálně prohlédnout kostnici i zvonici nebo se začíst do zajímavých knih, které jsme pro ně v kostele vystavili. Kostel sv. Petra a Pavla při letošní Noci kostelů navštívilo zhruba 92 lidí.

Děkuji všem, kteří se na zrealizování a přípravě Noci kostelů u nás v Korouhvi podíleli a hlavně vám všem, kteří jste si našli čas a Noci kostelů jste se zúčastnili.

 

                                                                                                                      Veronika Jílková

 

 

     

Další fotografie na https://farnostkorouhev.rajce.idnes.cz/Noc_kostelu-_1.6_2012/