Tříkrálová sbírka v Korouhvi

12.01.2013 12:12

 

Výtěžek Tříkrálové sbírky zde v Korouhvi činil 19 401 Kč, organizátoři sbírky z Oblastní Charity v Poličce děkují všem dárcům  za jejich štědrost a všem koledníkům a vedoucím skupinek za jejich pomoc. 

 

Záměr Tříkrálové sbírky zde na Poličsku je letos následující:

 

1. Částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním služby Občanské poradny a AC dílen pro osoby s mentálním postižením.

2. Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti Oblastní charity Polička, případně na humanitární pomoc.

3. Podpora výstavby vodárny v Nirmal Nagar v Indii.