Slavnostní rozsvícení kostela- reportáž

30.10.2012 17:54

 

Slavnostní rozsvícení osvětlení kostela bylo naplánováno na sobotu 20. října 2012 v 19h, tedy v předvečer slavení posvěcení tohoto kostela.

Scházíme se spolu s našimi spoluobčany v kostele, který osvětlují jen postranní světla a uprostřed je rozsvícena velikonoční svíce (paškál). Přichází P. Antonín Brychta v doprovodu starosty obce pana Mgr. Ladislava Filipi. Nejdříve nás přivítá a krátce k přítomným pohovoří P. Brychta, poté předává slovo panu starostovi. Oba dva zdůrazňují důležitost kostela sv. Petra a Pavla v Korouhvi a jeho větší zvýraznění chystaným nasvětlením.

Jak zmínil ve svém projevu starosta obce, kostel sv. Petra a Pavla spolu se zvonicí a kostnicí je největší kulturní památka a dominanta naší obce. V kostele se jednak schází věřící ke slavení mše svaté a k modlitbám, ale tento kostel je také důležitým pamětníkem života a smrti desítek generací obyvatel Korouhve.

Za zvuku varhan, pak všichni následujeme pana starostu a P. Brychtu a vycházíme ven z kostela do úplné tmy. Zde je pan starosta vyzván k prvnímu rozsvícení osvětlení kostela. Spolu s osvětlením se do tmy rozeznívá i zvon na zvonici. Na závěr ještě P. Brychta poděkuje panu starostovi a všem, kteří se této malé slavnosti zúčastnili. Všichni se pak odebíráme prohlédnout si nasvětlený kostel z různých stran.

Co to pro nás vlastně znamená, že je kostel nasvětlený? Budeme snad spokojenější nebo šťastnější? To jistě asi ne. Spokojenost a štěstí nám pár reflektorů nezajistí. Ale můžeme se

pokochat pohledem na tu krásu a malebnost, kterou dokáže udělat pouze správně nasměrované světlo uprostřed tmy. Můžeme si hlouběji uvědomit, jak nádherné dědictví nám zde předkové zachovali. Možná se při pohledu na náš nasvětlený kostel zastavíme i u myšlenky, co všechno už s korouhevskými občany kostel sv. Petra a Pavla prožil.

Nikdo teď nemůže přejít nebo přejet naší obcí, aniž by si kostela sv. Petra a Pavla nevšiml.

A pro nás věřící je to nádherné znamení a symbol toho, kdo patří do té záře reflektorů, na koho máme zaostřit naší pozornost, obzvlášť když se nacházíme ve tmě našeho života. Tím není nikdo jiný než Trojjediný Bůh.

 

„Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“

(Mt 5,14-16)

Fotografie ze slavnostního rozsvícení: https://korouhevfoto.rajce.idnes.cz/Nove_osvetleni_kostela_2012/