Slavnostní rozsvěcení osvětlení kostela sv. Petra a Pavla

14.10.2012 12:28

 

 

Obec Korouhev a Římskokatolická farnost Korouhev

Vás srdečně zvou na

 

Slavnostní rozsvícení osvětlení kostela sv. Petra a Pavla v Korouhvi

 

 

v sobotu 20. 10. 2012 v 19h

 

v kostele sv. Petra a Pavla

 

Přijďte a připojte se k naší slavnosti, těšíme se na Vás.

 

 

„Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda.“

(Ef 5,9)