Setkání s otcem biskupem

21.06.2012 18:00

 

Ve středu 20.6 2012 se v našich farnostech konalo setkání s otcem biskupem. Pan biskup Jan Vokál začal svoji vizitaci v Sádku na faře. Celou faru včetně kaple si prohlédl a poté mu P. Stanislav Tomšíček prezentoval život našich farností. Před odjezdem do Korouhve ještě navštívili farní kostel v Sádku.

V Korouhvi otec biskup pozdravil pana starostu na OÚ Korouhev a pak si prohlédl kostel, kostnici a farní místnost. Následovala bohoslužba slova a požehnání plastik sv. Petra a Pavla. Po tomto krátkém obřadu odpověděl otec biskup farníkům na řadu zajímavých dotazů a pozdravil se se členy farní rady.

Pak už musel zpět do Sádku, kde byl přivítán paní starostkou. Po krátkých litaniích k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a katechezi proběhla i zde diskuze s farníky. Před svým odjezdem pan biskup ještě požehnal místnosti na faře a i zde se setkal se členy pastorační a ekonomické rady.

Náštěva otce biskupa v Korouhvi

  

Náštěva otce biskupa v Sádku

Další fotografie z náštěvy otce biskupa na: https://spolcosadek.rajce.idnes.cz/2012_06_20_NAVSTEVA_BISKUPA/