Sádek

30.06.2014 14:59

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SÁDEK

e-mail: farnostsadek@gmail.com, web: https://rkfkorouhevsadek.webnode.cz/; IČO: 67440045

duchovní správce: : P. ICLic Marian Pavel Sokol OPraem.,

administrátor, bytem: Sádek 113, pošta 572 01 Polička, tel.: 469 813 767, 606 884 923

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY (AKTUÁLNĚ – VIZ ROZPIS BOHOSLUŽEB)

pondělí:

Sádek

7.30

středa:

Sádek

18.00

čtvrtek:

Korouhev

18.00

pátek:

Sádek

18.00

sobota:

Sádek

8.00

neděle:

Sádek

9.00

 

Korouhev

10.45

slavnosti:

Korouhev

16.30

 

Sádek

18.00

nedělení mše sv.

Litomyšl, Sebranice, Polička, Svitavy(sv.Josef)

7.30

litomyšlského

Dolní Újezd, Morašice u Litomyšle

7.45

vikariátu a okolí

Borová, Bystré u Pol., Opatov v Č., Hradec n.Sv.

8.00

 

Jimramov

8.15

 

Svojanov, Březová n. Svit.

8.30

 

Sádek, Koclířov, Trstěnice, Pomezí, Mladočov, Cerekvice

9.00

 

Svitavy (P.Marie), Trpín, Pustá Kamenice

9.30

 

Sebranice, Dalečín

9.45

 

Telecí, Rohozná

10.00

 

Litomyšl, Dolní Újezd, Čistá

10.15

 

Polička

10.30

 

Korouhev, Vítějeves

10.45

 

Jedlová

11.00

Stašov

11.30

 

Svitavy /kaple sv. Vincenta/

16.30

 

Litomyšl

17.45

sobotní mše sv.

Litomyšl - nemocnice

15.30

 

Polička, Lubná, Svitavy (sv. Josef)

18.00

slavnosti

dle ohlášení a aktuál.rozpisu

 

Aktuální informace o bohoslužbách k ověření na telefonních číslech farností.

Kaple sv. Václava v Sedlištích je spravována z Jimramova.

Poutní bohoslužba je v neděli nebližší slavnosti sv. Václava

POZNÁMKY K DUCHOVNÍ SLUŽBĚ

Výuka náboženství:

ZŠ Sádek středa 12.45 hod. (1.-2.tř.), 13.40 hod. (3.–5.tř.)

ZŠ Korouhev: pátek 13.30 hod.

Svátost smíření: přede mší svatou, na požádání kdykoliv.

Svátost nemocných: na požádání kdykoliv. V nepřítomnosti kněze se lze obrátit na Řím. katol. farnost Polička, tel.: 461 725 172, 728 147 722, farnost Sebranice: 468 000 587,

farnost Bystré 461 741 730.

Duchovní správce vykoná na požádání návštěvu nemocných.

Termín pohřbu je třeba vždy předem dohodnout s duchovním správcem.