Putování do Sádku

16.08.2012 15:50

 

K prázdninám vždy patřily a patří výlety a nová dobrodružství. A jedno takové dobrodružství inspirované dobrodružným životem sv. Cyrila a Metoděje jsme s dětmi podnikli v půlce července i my.

Ve středu 18. 7. odpoledne vyrazila naše malá skupinka z Korouhve směr Sádek. Počasí nám přálo, cestu jsme si zpříjemňovali hraním různých her, kochali jsme se krásnou letní přírodou a tak jsme zanedlouho dorazili do cíle. Na faře v Sádku nás přivítal P. Stanislav, krátce jsme se občerstvili a to už na faru začaly přicházet děti ze Sádku. Jako poutníci jsme se pak všichni zúčastnili mše svaté v kostele v Sádku. Po mši svaté jsme rychle připravili táborák a opekli si buřty. S dětmi jsme si zopakovali důležité okamžiky ze života sv. Cyrila a Metoděje a děti si ve skupinkách vyzkoušely dorozumívat se pantomimou. Šlo jim to výborně! Pak se rozpoutal zápas v dětské házené, do kterého se zapojil i P. Stanislav – přispěchal na pomoc slabšímu mužstvu. Mirek Jílek ještě zahrál dětem na dobrou noc na kytaru. Než jsme vše uklidili, byla už tma. Děti (na noc jich zůstalo na faře 7) zalezly do svých spacáků a zaposlouchaly se do pohádky O Budulínkovi Mandelince.

Ráno po snídani náš čekalo další putování a to do vesničky Telecí. Cestu jsme si opět zpříjemňovali hraním různých her. V Telecím jsme si prohlédli kostel sv. Maří Magdalény a nemohli jsme opomenout slavnou zpívající Lukasovu lípu, jejíž příběh nám převyprávěl zdejší evangelický farář Lukáš Pešout. Ten se také ujal našich malých poutníků, naložil je do svého velkého a prostorného vozu a dovezl je až k evangelickému kostelu, kde jsme si na chvilku odpočinuli a děti panu faráři zazpívaly.

Pak pan Pešout opět naložil děti do svého auta a zavezl je a pak i nás dospělé k panu Lumpoltovi, který je sběratelem starých věcí. Návštěva v usedlosti pana Lumpolta byla úžasná tečka za celým putováním. Byly to krásné dva dny a věřím, že si je maximálně užily i děti.

Nashledanou při dalším putování.

 

                                                                                                          Veronika Jílková