Postní katecheze

18.02.2012 23:46

Během postní doby bychom Vám rádi nabídli postní katecheze. Ve středu v Sádku od 18:30, ve čtvrtek v Korouhvi od 18:30. Téma: Cnosti a neřesti.