Ohlášky: 26.10 - 2.11. 2014

31.08.2014 14:36

 

 

Neděle

26. 10.

30. neděle

v mezidobí

 

900 Mše svatá

Sádek

 

1045 Mše svatá

Korouhev

 

- za všechny živé i zemřelé mé farníky

 

 

- za Věru Helmovou a Boží ochranu

 

Pondělí

27. 10.

 

 

 

1730 Svatý růženec

Korouhev

 

 

 

 

Úterý

28. 10.

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

 

 

_______

 

 

_____________

 

 

Středa

29. 10.

 

 

1730 Svatý růženec

1800 Mše svatá

Sádek

 

 

 

Čtvrtek

30. 10.

Svátek Výročí posvěcení katedrály

 

1730 Svatý růženec

1800 Mše svatá

Korouhev

 

 

 

 

 

 

Pátek

31. 10.

sv. Wolfganga, biskupa

 

1730 Svatý růženec

1800 Mše svatá

Sádek

 

 

 

 

 

Sobota

1. 11.

Slavnost všech svatých

 

730Svatý růženec

800 Mše svatá

Sádek

 

 

 

 

 

 

Neděle

2.11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

 

900 Mše svatá

Sádek

 

1400 Mše svatá

Korouhev

 

- za všechny živé i zemřelé mé farníky

 

 

- za manžele Červených a duše v očistci

 

Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou.

 

30. neděle v mezidobí

Minulý týden se při sbírce na misie vybralo v Sádku 5.181,- Kč a v Korouhvi 6.550,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V neděli bude po mši svaté na hřbitově pobožnost za naše zemřelé.

 

Korouhev:

Dnešní sbírka je určena na rekonstrukci rozbité sochy Božského Srdce Páně. Tato socha byla předána Fakultě restaurování Litomyšl, kde bude opravena pouze za režijní náklady. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Ve čtvrtek po mši svaté bude na faře setkání ekonomické rady.