Nový duchovní správce farnosti

23.08.2018 10:09

Drazí návštěvníci.

Jistě vaší pozornosti neuniklo, že v obci Sádek je od 1. 8. 2018 nový tvor. A že prý je to dokonce kněz. Je to pravda. Kdo by se chtěl zastavit na faře, je vítán. Má paměť je chatrná, ale věřím, že nakonec vám na jméno přijdu.

 

Velmi si vážím služby svých předchůdců. Kostely v Sádku i Korouhvi jsou ve více než dobrém stavu. Fara v Sádku předčila má očekávání. A co mi dělá radost snad největší, je to, že mnozí navštěvují nedělní bohoslužby a že zde jsou zastoupeny všechny generace, které si uvědomují, že mají být za co vděční a ví, kam jít poděkovat a vyprošovat si následné požehnání. Pán Bůh zaplať.

 

Jsem tu kvůli tomu, abych zde hlásal, jaký je ten, který nás k životu povolal. Abych vám ukazoval jeho milosrdnou tvář, ve které člověk následně nachází pokoj a žije v naději ve zmrtvýchvstalého Ježíše Krista. A svým životem o něm svědčí a do své naděje dorůstá. A Církev ho podporuje tím, že se člověk s Ježíšem setkává ve svátostech, které ho uschopňují k sebepřekročení a vstupu do života v lásce.

 

Nechť i my dokážeme předat dědictví našich otců a matek následným generacím, aby svět mohl poznávat jediného Pána, který za nás z lásky vydal svůj život.

K tomu vám žehná váš kněz Ondřej +