Noc kostelů

20.05.2012 14:00

Program Noci kostelů 1. června 2012

Korouhev, kostel sv. Petra a Pavla

 

18:00                   Zvonění zvonů

 

18:00 – 18:30      Program pro děti

 

18:30 – 19:00      1. komentovaná prohlídka interiéru kostela

 

19:00 – 19:15      Chvilka pro varhany (možnost individuální prohlídky kostela bez výkladu)

 

19:15 – 20:00      1. komentovaná prohlídka venkovního areálu (kostnice, zvonice)                                      

                            Čtení ze Starého a Nového zákona (v kostele)

20:00 – 20:15      O dřevořezání s Františkem Malým ml. (přednáška autora soch evangelistů na kazatelně)

 

20:15 – 20:30      Věda a víra

 

20:30 – 21:00      2. komentovaná prohlídka interiéru kostela

 

21:00 – 21:30      Liturgické barvy a liturgický rok

 

21:30 – 22:00      Čtení z Písma při svíčkách                                                                                        

                            Rozjímání při svíčkách

22:00                   Prohlídka venkovního areálu (kostnice, zvonice)

 

Během celé Noci kostelů bude možnost samostatně si prohlédnout kostel, kostnici nebo si vylézt na zvonici.

Sádek, kostel Nejsvětější trojice

19:00  Zahájení - zvonění zvonů


19:10  Varhanní hudba


19:50  komentovaná prohlídka


20:10  Liturgické barvy a liturgický rok


20:30  historie zvonů


21:00  mše svatá při svíčkách zpěvy z Taize