Informace o Vánočních bohoslužbách

22.12.2012 11:35

 

Ohlášky: 23.12. 2012 – 4. Neděle adventní

 

* Na Štědrý den, v pondělí 24.12. v 15.00 hod. bude sloužena odpoledne na faře v Sádku mše svatá pro děti. Před ní – ve 14.45 hod. - bude ukončena v koste adventní cesta pro děti.

 

* V pátek 28. 12. od 18.50 hod. v Sádku na faře proběhne promítání prvního dílu polsko-amerického filmu Papež Jan Pavel II.

 

* Příští sobotu  29.12 v 8.00 hod. bude na faře v Sádku mše svatá.

 

* Příští neděli 30.12 – na svátek svaté rodiny při mši svaté mohou manželé obnovit své manželské sliby.

 

* Na Svátek sv. Rodiny 30. prosince navštíví biskup Jan Vokál Litomyšl, mše svatá začíná v 10:15 v kostele sv. Kříže.

 

* Sádek: Vzadu v kostele na poličce si lze zakoupit za dobrovolný příspěvek balíček perníčků. Veškeré příspěvky budou odeslány na misie. Příspěvky vhazujte do přiložené pokladničky.

 

* Korouhev: V sobotu 29.12. v 15 hod. bude v kostele v provedení Poličského chrámového sboru Vánoční koncert. Poličský sbor vystoupí nároků na odměnu a dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu zvonice.

 

* Sádek: Při bohoslužbách na Boží narození proběhne sbírka na dofinancování opravu fary.

 

* Korouhev: Při bohoslužbách na Boží narození proběhne sbírka na opravu střechy zvonice.