Info pro děcka připravující se na biřmování

26.01.2019 17:53

Zde je možno se přihlašovat na víkend na Vesmíru, který je speciálně určen pro biřmovance. Každý se přihlašuje sám a v případě finanční tísně dejte vědět a nějak to pořešíme.

vesmir.signaly.cz/akce/107-bi%C5%99movanci-2019.html

 

O.