Diecézní setkání mládeže

20.03.2012 18:30

 

Dne 31. března 2012 se uskuteční Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové.

Motto: „Radujte se v Pánu, opakuji, radujte se!“ (Flp 4,4).

Začátek v 9:00 hod. ve Filharmonii (Eliščino nábřeží).

V dopoledním programu bude katecheze, svědectví a informace. Po poledni si účastníci budou moci vybrat některou z tematických skupin. Diskutovat budou moci např. o reálných a virtuálních vztazích s PhDr. Mgr. Jeronýmem Klimešem, PhD., o přirozeném plánování rodičovství s manželi Šmehilovými, o hledání životního povolání s P. Janem Linhartem, či o paliativní péči s Janou Sieberovou.

Vybrat si budou moci i ti, které zajímá hudba, práce TV Noe, divadlo, projekt Praga-Haiti atd.

Bude také příležitost ke svátosti smíření, adoraci a rozjímání křížové cesty. 

Setkání vyvrcholí v 15:00 hod. mší svatou v katedrále Svatého Ducha. 

Zveme mládež od čtrnácti let.

DSM HK 2012.pdf (401,4 kB)