Aktualita ohledně biřmování

02.01.2019 13:58

Žhavá novinka.

Biřmování v Sádku proběhne pro farnosti Sádek a Korouhev dne 16. 6. 2019 v 10:00 a přijede otec biskup Josef Kajnek.

 

Bohu díky.