Sádek

Farnost Sádek

Sádek Kostel je zasvěcen Nejsvětější Trojici. Původní kostel byl zasvěcen sv. Mikuláši. Původní kostel byl zřejmě z roku 1515 – 1516. Dnešní podoba kostela je po barokních úpravách z let 1710 – 1713. Kostel byl vysvěcen 18.1.1714. Na věži kostela jsou tři zvony. Největší je z roku 1557, je 99 cm vysoký, má průměr 113 cm a váží 21 q. Pod letopočtem je reliéf P. Marie. Nejstarší zvon je z roku 1497. Letopočet nasvědčuje tomu, že byl zřejmě koupen dříve, než se kostel stavěl. Je 82 cm vysoký, průměr má také 82 cm a váží 6 q.  Třetí zvon Mikuláš z roku 1516 byl na kostelní věži až do roku 1917, kdy byl c. k. vojenskými orgány odmontován, zabaven a použit na válečné účely. Stejný osud stihl také zvon umíráček z malé sanktusní věže. Kostel měří na délku 32,5 m, jeho šířka je 11,5 m a na výšku měří 11 m. Hlavní oltář byl přestavován a upravován do dnešní podoby v roce 1894. Varhany byly zakoupeny roku 1775 a sloužily ku cti a chvále Boží až do roku 1939, kdy byly...